نوزاد
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
چت باکس
آمار
امروز : 25
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 479
<p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">يكي از اسم هايي كه خانم ها ممكنه بشنوند واژه كولپوسكوپي (&nbsp;Colposcopy) است كه روشي است كه در آن دهانه رحم و واژن را مورد بررسي قرار مي دهند. اما ممكنه سوالات زيادي درباره اين روش در ذهن شما باشه، اينكه هزينه انجام كولپوسكوپي چند است؟چه مراكزي كولپوسكوپي را انجام مي دهند؟آيا درد و بيهوشي دارد؟ در اين مقاله به كليه پرسش هاي شما پاسخ داده ميشود:</p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an1" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">كولپوسكوپي چيست؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an2" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">علت انجام كولپوسكوپي چيست؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an3" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">مراقبت هاي قبل از كولپوسكوپي</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an4" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">مراكز انجام كولپوسكوپي چگونه عمل مي كنند؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an5" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">عوارض كولپوسكوپي چيست؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an6" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">جواب آزمايش كولپوسكوپي چه معني دارد؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an7" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">مراقبت هاي بعد از كولپوسكوپي</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an8" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">هزينه كولپوسكوپي چقدر است؟</a></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/#an9" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;">آيا كولپوسكوپي درد دارد؟</a></p><hr style="margin:20px 0px;border-right:0px;border-left:0px;border-image:initial;border-top-style:solid;border-top-color:#eeeeee;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#ffffff;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;" /><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"></ul><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"></ul><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">كولپوسكوپي چيست؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">كولپوسكوپي روشي براي بررسي دهانه رحم و واژن با يك ابزار جراحي به نام كولپوسكوپ مي باشد. اين روش در صورتي انجام مي شود كه نتيجه&nbsp;<a href="https://ooma.ir/post/39886/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1/" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;font-size:13px !important;" target="_self" title="رعايت موارد زير قبل از تست پاپ اسمير">تست پاپ اسمير&nbsp;</a>(تست غربالگري مورد استفاده براي شناسايي سلول هاي غير طبيعي دهانه رحم) غيرطبيعي باشد. كولپوسكوپ يك ميكروسكوپ بزرگ داراي چراغي روشن است كه به پزشك كمك مي كند دهانه رحم را به وضوح و با بزرگنمايي ببينيد. اگر پزشك هر ناحيه غير طبيعي را ببيند، بافت برداري (بيوپسي) انجام مي دهد. اين روش براي بررسي بافت داخل دهانه رحم، كورتاژ آندوسكوپيك مي باشد. &nbsp;اگر پزشك شما كولپوسكوپي تجويز كند احتمالا دچار اضطراب خواهيد شد. آزمايش معمولا سريع و بدون ناراحتي انجام مي شود.</p><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">علت انجام كولپوسكوپي چيست؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:center;"><img alt="علت انجام كولپوسكوپي" height="NaN" src="https://ooma.ir/uploads/media/2017/08/13/2209-colposcopy637.jpg" style="max-width:100%;vertical-align:middle;border:0px;" title="علت انجام كولپوسكوپي" width="NaN" /></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><strong>دكتر ممكن است كولوسكوپي را پيشنهاد كند اگر:</strong></p><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">نتايج پاپ اسمير شما غير طبيعي باشد</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">پس از مقاربت خونريزي داشته باشيد</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">رشد غيرطبيعي در رحم و دهانه رحم و يا واژن وجود دارد</li></ul><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;"><strong>كولپوسكوپي ميتواند براي تشخيص موارد زير استفاده شود:</strong></p><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">سلول هاي غير طبيعي دهانه رحم، سرطان دهانه رحم، واژن( اين مقاله را بخوانيد:&nbsp;<a href="https://ooma.ir/post/54242/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/" style="color:#cc0071;text-decoration-line:none;outline:0px;">سرطان دهانه رحم: دلايل، علائم و درمان</a>)</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">زگيل ناحيه تناسلي</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">التهاب دهانه رحم</li></ul><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">مراقبت هاي قبل از كولپوسكوپي</h2><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">از پزشكتان بخواهيد تست را به طور دقيق توضيح دهد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">اگر فكر مي كنيد ممكن است باردار باشيد، به پزشك بگوييد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">طوري برنامه ريزي كنيد كه تست در زمان قاعدگي شديد شما نباشد. خونريزي سبك در ابتدا يا پايان پريودي ايرادي ندارد اما با پزشك خود مشورت كنيد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">&nbsp;دوش گرفتن، استفاده از تامپون ها يا داشتن رابطه جنسي براي 24 تا 48 ساعت قبل از تست مجاز نيست.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">بعضي از پزشكان قبل از آزمايش، مسكن پيشنهاد مي كنند.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">براي راحتي، قبل از آزمايش مثانه و روده را خالي كنيد.</li></ul><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">مراكز انجام كولپوسكوپي چگونه عمل مي كنند؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:center;"><img alt="چگونگي انجام كولپوسكوپي" height="NaN" src="https://ooma.ir/uploads/media/2017/08/13/3944-jostrustwhittingtonweb66.jpg" style="max-width:100%;vertical-align:middle;border:0px;" title="چگونگي انجام كولپوسكوپي" width="NaN" /></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">كولپوسكوپي معمولا در مطب دكتر انجام مي شود و 10 تا 20 دقيقه طول مي كشد. اين آزمايش نيازمند بيهوشي نيست. مراحل آزمايش عبارتند از:</p><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">روي پشت خود بر روي تخت دراز بكشيد مانند آزمايش پاپ اسمير.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">پزشك كولوسكوپ را چند اينچ داخل واژن مي كند. اسپكلوم ديواره هاي واژن را باز نگه مي دارد تا دكتر بتواند رحم را ببيند.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">دهانه رحم و واژن با پنبه و محلول سركه پاك مي شود و سلول هاي غير طبيعي بهتر ديده خواهد شد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">كولپوسكوپ به شما برخورد نمي كند. پزشك عكس برداري و بافت برداري انجام مي دهد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">&nbsp;پس از بافت برداري، محلولي استفاده مي شود كه به كنترل خونريزي كمك مي كند. اين محلول&nbsp; Monsel ناميده مي شود و اغلب موجب ترشحات تيره اي مي شود كه چند روز پس از آزمايش ديده مي شود.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">اگر در طول آزمون احساس اضطراب مي كنيد، سعي كنيد نفس عميق بكشيد.</li></ul><h4 style="margin:10px 0px;padding:0px;color:#008000;font-family:BYekan;font-size:13px;line-height:20px;text-align:justify;">بافت برداري همراه با كولپوسكوپي</h4><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">اگر شما يك نمونه بافت برداري داريد، احساس شما به محل آزمايش بستگي دارد.</p><h4 style="margin:10px 0px;padding:0px;color:#008000;font-family:BYekan;font-size:13px;line-height:20px;text-align:justify;">بافت برداري دهانه رحم</h4><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">ممكن است احساس فشار و يا گرفتگي عضلاني داشته باشيد، اما بافت برداري دهانه رحم معمولا بدون درد است.</p><h4 style="margin:10px 0px;padding:0px;color:#008000;font-family:BYekan;font-size:13px;line-height:20px;text-align:justify;">بافت برداري واژن</h4><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">بسياري از واژن احساس بسيار كمي دارند، بنابراين در طول بافت برداري احساس درد نمي كنيد. بخش پايين تر از واژن بيشتر حس دارد و پزشك ممكن است قبل از شروع اقدام به بيهوشي موضعي كند.</p><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">عوارض كولپوسكوپي چيست؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">خطرات ناشي از كولپوسكوپي و بافت برداري حداقل هستند، اما عوارض نادر عبارتند از:</p><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">&nbsp;خونريزي شديد كه بيش از دو هفته طول مي كشد</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">&nbsp;تب و يا لرز</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">عفونت، مانند ترشحات سنگين، زرد و يا بد بو از واژن</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">درد لگن</li></ul><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">اگر هر كدام از اين علائم را تجربه كرديد، بلافاصله با پزشك خود تماس بگيريد. كولپوسكوپي و بافت برداري مشكلي براي باردار شدن ايجاد نمي كند.</p><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">جواب آزمايش كولپوسكوپي چه معني دارد؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:center;"><img alt="تفسير جواب كولپوسكوپي" height="NaN" src="https://ooma.ir/uploads/media/2017/08/13/3944-womens-health.jpg" style="max-width:100%;vertical-align:middle;border:0px;" title="تفسير جواب كولپوسكوپي" width="NaN" /></p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">اگر نتايج هيچ اختلالي را نشان ندهد، پزشك ممكن است آزمايشات ديگري تجويز كند تا ببيند چرا پاپ اسمير شما غير طبيعي است.</p><h4 style="margin:10px 0px;padding:0px;color:#008000;font-family:BYekan;font-size:13px;line-height:20px;text-align:justify;">نتايج غيرطبيعي بافت برداري</h4><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">متخصص پاتولوژي نمونه هاي بافت بافت برداري را بررسي مي كند و به دنبال ناهنجاري ها ميگردد.<br />نتايج بافت برداري ممكن است به تشخيص سلول هاي غير طبيعي دهانه رحم، سرطان و ساير بيماري هاي قابل درمان كمك كند. پزشك بر اساس نتايج كولپوسكوپي و بيوپسي توصيه هاي خود را ارائه مي دهد.</p><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">مراقبت هاي بعد از كولپوسكوپي</h2><ul style="padding:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;list-style:none;border-width:0px;-webkit-margin-before:1em;color:#3b383e;font-family:BYekan;font-size:13px;text-align:justify;margin-bottom:10px !important;"><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">پس از يك كولپوسكوپي، ممكن است ترشحات تيره ( لكه بيني) به مدت سه روز و يا خونريزي به مدت يك هفته داشته باشيد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">واژن شما ممكن است دچار درد شديد شود و شما ممكن است گرفتگي خفيف داشته باشيد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">اگر بافت برداري انجام مي دهيد، يك هفته از تامپون ، دوش، كرم واژن اجتناب كنيد. در مورد هر گونه نگراني با پزشك خود بحث كنيد.</li><li style="line-height:26px;margin:0px;padding:0px;border-width:0px;list-style:initial !important;">صرف نظر از نتايج، به طور منظم آزمايشات زنان و پاپ اسمير انجام دهيد.</li></ul><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">هزينه كولپوسكوپي چقدر است؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">هزينه انجام كولپوسكوپي متغيير است و بسته به شرايط پزشكي شما دارد اما در محدوده 250 تا 450 هزارتومان&nbsp;است.</p><h2 style="margin:10px 0px;padding:0px;font-family:BYekan;font-size:15px;line-height:40px;text-align:justify;color:#008000;">آيا كولپوسكوپي درد دارد؟</h2><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">خير. كولپوسكوپي يك روش بدون درد است كه نياز به بيهوشي ندارد و حدودا 10 تا 20 دقيقه طول ميكشد. بعد از انجام مي توانيد فعاليت روزمره خودتان را داشته باشيد.</p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">تهيه و تنظيم: گروه سلامت اوما</p><p style="margin-bottom:10px;padding-right:0px;padding-left:0px;font-size:14px;line-height:25px;color:#3b383e;font-family:BYekan;text-align:justify;">منبع:&nbsp;<a href="https://ooma.ir/post/66745/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/" target="" title="">كولپوسكوپي</a></p>
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۰:۴۷ ] [ متخصصين ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب

|